هماتولوژي و بانک خون مرور سريع و جامع بر منابع[کتاب فارسي]

حريريان ، محمود

سرشناسه:
حریریان ، محمود
عنوان:
هماتولوژی و بانک خون مرور سریع و جامع بر منابع
توصيف مادي:
[۳۱۲] ص . :مصور، جدول ، ؛ ۱۱x۲۱ س م
موضوع:
خون شناسی -- راهنمای آموزشی (عالی )
موضوع:
بانک خون -- راهنمای آموزشی (عالی )
موضوع:
خون شناسی -- آزمونها و تمرینها (عالی )
موضوع:
بانک خون -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
ناشر:
تهران,خسروی ، دیباج,۱۳۸۶
رده پزشکی:
WH ۱۰۰ ه ۴۳۸ح / ۱۳۸۶
يادداشت ها:
چاپ دوم
ناشر:
خسروی ، دیباج
تاريخ نشر:
۱۳۸۶
0

6

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com