پرستاري کودکان کودک بيمار مطابق با جديدترين سر فصل تعيين شده از سوي شواري عالي برنامه ريزي - کميته تخصصي پرستاري[کتاب فارسي]

ميرلاشاري ، ژيلا، 1348 -

سرشناسه:
میرلاشاری ، ژیلا، ۱۳۴۸ -
عنوان:
پرستاری کودکان کودک بیمار مطابق با جدیدترین سر فصل تعیین شده از سوی شواری عالی برنامه ریزی - کمیته تخصصی پرستاری
توصيف مادي:
۳۳۵ ص . :مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
پرستاری کودکان
موضوع:
کودکان -- بیماری ها -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
پزشکی کودکان
ناشر:
تهران,اندیشه رفیع,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۹ ۵۷۶م ۱۳۸۹
ناشر:
اندیشه رفیع
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

8

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com