اصطلاحات پزشکی گیلیس و ودینگ 2017[کتاب فارسي]

گیلیس ، باربارا ا.، 1936 - م
سرشناسه:
گیلیس ، باربارا ا.، ۱۹۳۶ - م
عنوان:
اصطلاحات پزشکی گیلیس و ودینگ ۲۰۱۷
توصيف مادي:
[هشت ]۲۳۹،ص .: مصور،جدول .خ
موضوع:
پزشکی -- اصطلاح ها و تعبیرها
موضوع:
Terminology -- Medicine
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۹۸
رده پزشکی:
‭‭‭W ‭‭۱۳ ‭/فلا۵۴۸گ ‭‭۱۳۹۸
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۱۰۱-۷۶۰-۵
شماره ثبت 10899 جلد 0 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 20 بهمن 1398
شماره ثبت 10898 جلد 0 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 20 بهمن 1398
شماره ثبت 10184 جلد 0 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 مرداد 1398
شماره ثبت 10183 جلد 0 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 مرداد 1398
شماره ثبت 10182 جلد 0 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 مرداد 1398
شماره ثبت 10181 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 مرداد 1398
شماره ثبت 10180 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 01 مرداد 1398
شماره ثبت 10988 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1399
شماره ثبت 10989 جلد 0 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 30 شهریور 1399

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com