اورژانس هاي طب داخلي[کتاب فارسي]

آذر، ماهيار

سرشناسه:
آذر، ماهیار
عنوان:
اورژانس های طب داخلی
توصيف مادي:
۹۴۰ ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
اورژانس
موضوع:
درمان
ناشر:
تهران,نوردانش ، شهرآب ، آینده سازان,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WB ۱۰۵ ۲۹۴الف / ۱۳۹۰
يادداشت ها:
چاپ چهارم
يادداشت ها:
کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است
ناشر:
نوردانش ، شهرآب ، آینده سازان
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

4

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com