آناتومی اندام ها[کتاب فارسي]

جوادنیا، فاطمه ، 1330 -
سرشناسه:
جوادنیا، فاطمه ، ۱۳۳۰ -
عنوان:
آناتومی اندام ها
توصيف مادي:
۱۷۳ص .: مصور، جدول
موضوع:
کالبدشناسی انسان
ناشر:
تهران,تیمورزاده,۱۳۸۷
رده پزشکی:
‭QS ۴ ‭‭‭آ۷۴۴ج / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
پشت جلد به انگلیسی F.javadnia . the anatomy of limbs. :
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۵۳۱-۶
شماره ثبت 1249 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 13 مهر 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com