برونر و سودارث بیماریهای عضلانی اسکلتی (ارتوپدی ) پرستاری بزرگسالان و سالمندان[کتاب فارسي]

هینکل ، جنیس ال
سرشناسه:
هینکل ، جنیس ال
عنوان:
برونر و سودارث بیماریهای عضلانی اسکلتی (ارتوپدی ) پرستاری بزرگسالان و سالمندان
توصيف مادي:
۳۲ص .: مصور(رنگی ) ، جدول (رنگی .)خ
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
Surgical nursing
موضوع:
پرستاری ارتوپدیک
موضوع:
Orthopedic nursing
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری,۱۳۹۷
رده پزشکی:
‭‭‭‭WY ‭۳۵ ‭‭‭‭‭‭/ب۵۶۴ه ‭‭‭۱۳۹۷
يادداشت ها:
در ویراستهای قبلی کتاب حاضر سوزان سی .اوکانل اسملتزر مولف بوده است
شابک:
۹۷۸-۶۰۰-۴۸۹-۱۳۷-۰
شماره ثبت 10450 جلد 4 بخش 0 نسخه 10 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10449 جلد 4 بخش 0 نسخه 9 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10448 جلد 4 بخش 0 نسخه 8 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10447 جلد 4 بخش 0 نسخه 7 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 10446 جلد 4 بخش 0 نسخه 6 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 مهر 1398
شماره ثبت 9483 جلد 4 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9482 جلد 4 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9481 جلد 4 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9480 جلد 4 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 9479 جلد 4 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 23 دی 1397
شماره ثبت 11854 جلد 4 بخش 0 نسخه 11 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 11855 جلد 4 بخش 0 نسخه 12 غیر مرجع تاریخ ثبت 06 آذر 1400
شماره ثبت 16 جلد 4 بخش 0 نسخه 1 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 17 جلد 4 بخش 0 نسخه 2 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 18 جلد 4 بخش 0 نسخه 3 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 19 جلد 4 بخش 0 نسخه 4 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400
شماره ثبت 20 جلد 4 بخش 0 نسخه 5 غیر مرجع تاریخ ثبت 18 دی 1400

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com