راهنماي کامل داروهاي ترالي اورژانس[کتاب فارسي]

بهرامي ، هادي ، 1366 -

سرشناسه:
بهرامی ، هادی ، ۱۳۶۶ -
عنوان:
راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس
توصيف مادي:
۲۰۰ص
موضوع:
داروها -- دستنامه ها
موضوع:
Handbooks, manuals, etc. -- Drugs
موضوع:
اورژانس -- داروها
موضوع:
Drugs -- Medical emergencies
ناشر:
تهران,انتشارات حیدری ، وزین مهر,۱۳۹۷
رده پزشکی:
QV ۵۰ د۸۴۳ب / ۱۳۹۷
ناشر:
انتشارات حیدری ، وزین مهر
تاريخ نشر:
۱۳۹۷
0

10

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com