درسنامه جامع مامايي به انضمام سوالات PhD بهداشت باروري کارداني به کارشناسي ...[کتاب فارسي]

تقي زاده ، زيبا، 1336 -

سرشناسه:
تقی زاده ، زیبا، ۱۳۳۶ -
عنوان:
درسنامه جامع مامایی به انضمام سوالات PhD بهداشت باروری کاردانی به کارشناسی ...
توصيف مادي:
۶۰۸ ص .: مصور، جدول ، نمودار
موضوع:
آبستنی و زایمان -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
ناشر:
تهران تلفن ناشر :۶۶۹۷۱۴۱۴ ,نمابر ناشر ;۶۶۹۵۰۳۹۳ ,آدرس ناشر :انقلاب - خ شهدای ژاندارمری - پلاک ۱۲۶ - ط ۲,اندیشه رفیع,۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭WQ ۳۹ ‭‭‭ت ۶۵۸د/ ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ قبلی : اندیشه رفیع، ۱۳۸۵(۳۵۲ ص ).
يادداشت ها:
عنوان روی جلدObstetrics: : درسنامه جامع مامایی به انضمام سوالات PhD بهداشت باروری ... از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۹۸۷-۱۹۸-۱
0

2

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com