راهنمای معاینات بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017[کتاب فارسي]

بیکلی ، لین اس.
شناسگر رکورد: 2370
سرشناسه: بیکلی ، لین اس.
عنوان: راهنمای معاینات بالینی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز ۲۰۱۷
توصيف مادي: -۴۴۰ ص .: مصور(رنگی )،جدول (رنگی .)خ ، .م س ۲۰x۱۱
شرح پديدآورندگان: [لین .اس بیکلی ، پیتر.جی سیلاجی ، ویراستار مهمان ریچارد.ام هافمن ]
شرح پديدآورندگان: ,مترجم مهرداد صلاحی
موضوع: معاینه فیزیکی -دستنامه ها
موضوع: تشخیص فیزیکی -دستنامه ها
موضوع: شرح حال گیری پزشکی -دستنامه ها
يادداشت ها: -چاپ اول
ناشر: تهران,انتشارات حیدری ، آرتین طب,۱۳۹۶
رده پزشکی: ‭‭۳۹ ‭‭۱۳۹۶
‭‭WB ‭/ب۹۴۹ر
يادداشت ها: در اولین ویراست کتاب حاضر باربارا بیتس مولف بوده است
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۳۲-۶۳-۷
شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت
2961 7 0 در دست امانت 05 دی 1401
2960 6 0
2959 5 0 در دست امانت 06 دی 1401
2958 4 0
2957 3 0 در دست امانت 05 دی 1401
1928 2 1
1927 1 0
4355 8 0 در دست امانت 28 آذر 1401
4356 9 0
4357 10 0 در دست امانت 04 دی 1401
4358 11 0 در دست امانت 15 آذر 1401
4359 12 0
4360 13 0 در دست امانت 27 آذر 1401
4361 14 0 در دست امانت 13 دی 1401
4362 15 0 در دست امانت 18 مهر 1401
4363 16 0 در دست امانت 05 دی 1401
4364 17 0 در دست امانت 07 دی 1401
شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت
8055 1 0
8057 3 0 در دست امانت 25 آذر 1401
8058 4 0
9003 6 0
Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com