مغز و اعصاب[کتاب فارسي]

بلک ، جويس

سرشناسه:
بلک ، جویس
عنوان:
مغز و اعصاب
توصيف مادي:
۴۱۶ ص .: مصور، جدول
موضوع:
پرستاری
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت
موضوع:
اعصاب -- بیماریها -- پرستاری و مراقبت
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۹
رده پزشکی:
WY ۱۵۰ م ۶۴۸ب / ۱۳۸۹
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۹
0

7

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com