آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری راس و ویلسون[کتاب فارسي]

وو، آن
سرشناسه:
وو، آن
عنوان:
آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری راس و ویلسون
توصيف مادي:
۵۵۷ ص .: مصور، جدول
موضوع:
کالبدشناسی انسان
موضوع:
فیزیولوژی بیماری ها
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۸
رده پزشکی:
‭QS ۴ ‭‭‭آ۸۱۷و/ ۱۳۸۸
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۸۷۶۰-۶۴-۴
شماره ثبت 979 جلد 0 بخش 0 نسخه 1 مرجع تاریخ ثبت 10 مهر 1389

محتوای دیجیتال این مدرک از دسترس شما خارج است.

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com