پرستاري مادران و نوزادان[کتاب فارسي]

شوقي ، مهناز، 1353 -

سرشناسه:
شوقی ، مهناز، ۱۳۵۳ -
عنوان:
پرستاری مادران و نوزادان
توصيف مادي:
۳۳۶ ص
موضوع:
آبستنی و زایمان -- پرستاری
موضوع:
بارداری -- بهداشت
موضوع:
نوزاد -- سلامتی و بهداشت
موضوع:
نوزاد -- سلامتی و بهداشت -- آزمون ها و تمرین ها
موضوع:
بارداری -- بهداشت -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
آبستنی و زایمان -- پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۸۷
رده پزشکی:
WY ۱۵۷/۳ پ ۷۲۶ش / ۱۳۸۷
يادداشت ها:
عنوان روی جلد: مرور جامع پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان : بر اساس سرفصل دروس و منابع کارشناسی ارشد بانضمام
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com