مرور جامع پرستاري کودکان بر اساس آخرين سرفصل دروس شوراي عالي برنامه ريزي ...[کتاب فارسي]

مرتضوي ، حامد، 1345 -

سرشناسه:
مرتضوی ، حامد، ۱۳۴۵ -
عنوان:
مرور جامع پرستاری کودکان بر اساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی ...
توصيف مادي:
۳۰۳ ص .
موضوع:
پرستاری کودکان
موضوع:
پرستاری کودکان -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۶
رده پزشکی:
WY ۱۵۹ م ۴۴۶م / ۱۳۸۶
يادداشت ها:
عنوان دیگر: مرور جامع )DRS( پرستاری کودکان
يادداشت ها:
عنوان روی جلد: بر اساس سرفصل دروس و منابع کارشناسی ارشد بانضمام سوالات تفکیک شده وزارت بهداشت ، آزاد و مدارس
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۶
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com