فيزيولوژي براي پرستار (نکات برتر فيزيولوژي گايتون براي پرستار) همراه با پرسش هاي هدفمند چهارگزينه اي قابل استفاده براي آزمون هاي جامع پرستاري ، کارشناسي ارشد و علوم پايه پزشکي[کتاب فارسي]

حسين زاده ، سيداحمد، 1348 -

سرشناسه:
حسین زاده ، سیداحمد، ۱۳۴۸ -
عنوان:
فیزیولوژی برای پرستار (نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستار) همراه با پرسش های هدفمند چهارگزینه ای قابل استفاده برای آزمون های جامع پرستاری ، کارشناسی ارشد و علوم پایه پزشکی
توصيف مادي:
[ ۳۸۲] ص
موضوع:
فیزیولوژی -- راهنمای آموزشی (عالی )
موضوع:
فیزیولوژی -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
ناشر:
تهران تلفن ناشر :۶۶۴۶۵۸۰۶ ,آدرس ناشر :تهران خ انقلاب خ قدس پ ۳ واحد ۴,: نشر و تبلیغ بشری ، : تحفه,۱۳۸۹
رده پزشکی:
‭QT ۱۸ ‭‭‭ف ۵۶۵ح / ۱۳۸۹
يادداشت ها:
چاپ دوم و سوم : ۱۳۹۲
شابک:
۹۷۸-۹۶۴-۳۹۹-۱۹۸-۲
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com