بانک سوالات پرستاري : پرستاري داخلي - جراحي[کتاب فارسي]

غفاري ، سميه ، 1359 -

سرشناسه:
غفاری ، سمیه ، ۱۳۵۹ -
عنوان:
بانک سوالات پرستاری : پرستاری داخلی - جراحی
توصيف مادي:
۶۰۸ص .: جدول
موضوع:
پرستاری -- راهنمای آموزشی (عالی )
موضوع:
پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
ناشر:
تهران,جامعه نگر، سالمی,۱۳۸۷
رده پزشکی:
WY ۱۸ غ ۴۴ب / ۱۳۸۸
يادداشت ها:
چاپ دوم : ۱۳۸۸
يادداشت ها:
بالای عنوان : سری مرور آزمون
يادداشت ها:
عنوان روی جلد: مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی بر اساس سرفصل دروس و منابع کارشناسی ارشد
ناشر:
جامعه نگر، سالمی
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

4

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com