بيماري هاي داخلي و جراحي : آمادگي آزمونهاي تحصيلات تکميلي و آزمونهاي فني و تخصصي و استخدامي[کتاب فارسي]

ارباب شستان ، محمدادريس ، 1358-

سرشناسه:
ارباب شستان ، محمدادریس ، ۱۳۵۸-
عنوان:
بیماری های داخلی و جراحی : آمادگی آزمونهای تحصیلات تکمیلی و آزمونهای فنی و تخصصی و استخدامی
توصيف مادي:
[۲۸۸] ص
موضوع:
پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
موضوع:
بیماری های داخلی -- آزمون ها و تمرین ها
موضوع:
جراحی -- پرستاری و مراقبت -- آزمون ها و تمرین ها
موضوع:
دانشگاه ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون ها
موضوع:
آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
ناشر:
تهران,جامعه نگر,۱۳۸۸
رده پزشکی:
WY ۱۸/۲ ب ۳۶۲الف / ۱۳۸۸
ناشر:
جامعه نگر
تاريخ نشر:
۱۳۸۸
0

6

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com