اصول پرستاري و روش کار در اتاق عمل مطابق با سرفصل واحد درسي ...[کتاب فارسي]

اکبرزاده ، رويا، 1343-

سرشناسه:
اکبرزاده ، رویا، ۱۳۴۳-
عنوان:
اصول پرستاری و روش کار در اتاق عمل مطابق با سرفصل واحد درسی ...
توصيف مادي:
[۱۶۴] ص . :مصور
موضوع:
اتاق عمل -- پرستاری و مراقبت
ناشر:
تهران,اندیشه رفیع,۱۳۸۶
رده پزشکی:
WO ۱۸/۲ الف ۷۲۰الف / ۱۳۸۶
يادداشت ها:
برای دانشجویان دوره کاردانی هوشبری
ناشر:
اندیشه رفیع
تاريخ نشر:
۱۳۸۶
0

1

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com