آناتومي باليني اسنل[کتاب فارسي]

اسنل ، ريچارد اس .، 1925

سرشناسه:
اسنل ، ریچارد اس ۱۹۲۵
عنوان:
آناتومی بالینی اسنل
توصيف مادي:
۳ج : مصور
موضوع:
کالبدشناسی انسان
موضوع:
کالبدشناسی
ناشر:
تهران تلفن ناشر :۸۸۸۰۹۰۹۰ ,نمابر ناشر ;۸۸۸۰۹۸۹۸ ,آدرس ناشر کریمخان ,نیش میرزای شیرازی ,شماره ۱۶۵,طبقه سوم شرقی,تیمورزاده ، طبیب,۱۳۸۷
رده پزشکی:
QS ۴ آ۴۶۸الف / ۱۳۸۷
عنوان به زبان اصلي:
Clinical anatomy for medical students,۸th ed, c۲۰۰۸.
ناشر:
تیمورزاده ، طبیب
تاريخ نشر:
۱۳۸۷
0

4

Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com