بررسی اثر محافظتی متفورمین بر مدل بیماری آلزایمر القا شده توسط LPS در موش های سوری: نقش گیرنده های PPAR-gamma و مسیر سیگنالینگ NO-cGMP-KATP channels

خرسندی نژاد، علی

بررسی تاثير حفاظتی گاليک اسيد بر بيان ژن کلاسترين طي نفروتوکسي سيتي ناشي از سيس پلاتين در رتهاي نر ويستار

صادقی، رضا

بررسی تاثیر حفاظتی گالیک اسید بر روی موکوزیت روده ای القا شده ناشی از داروی متوترکسات در موش آزمایشگاهی نر بزرگ

ابراهیم زاده، علی

بررسی اثر داروی ضددیابتی MLR-1023 بر اختلالات حافظه-یادگیری، افسردگی، درد، التهاب و استرس اکسیداتیو القا شده با LPS در موش آزمایشگاهی کوچک نر: نقش گیرنده های PPAR-gamma و مسیر NO-cGMP-KATP channels

حیای، یاسر

بررسی میزان بقاء کوتاه مدت بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد در مرکز آموزشی درمانی گنجویان دزفول در سال 99-1398

رضایی طاهری ، پیمان