بررسی اثرات گالیک اسید خوراکی بر بیان ژن Hepatocyte growth factor (HGF) و گیرنده آن C-met در موش‌های صحرایی مبتلا به موکوزیت روده القا شده توسط متوترکسات

زاهدی، خشایار

بررسی ارتباط بین عادات خواب و شاخص های رشد کودکان پیش دبستانی شهرستان دزفول در سال 1399

عزیزان مرتضوی، سیدعلی

بررسی سبک زندگی کودکان مبتلا به سندروم نفروتیک مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر اهواز طی سال های 1400-1399

عباسی، مهدی

بررسی الگوی اجرای تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف در بیمارستان گنجویان دزفول در سال‌های 1397 و 1398

طیبی،بهاره

بررسی تاثیر حفاظتی داروی پروپوفول بر اختلالات کبدی ناشی از تجویز متوترکسات در موش صحرایی نر نژاد ویستار

پورمحمدی دزفولیان، سارا