بررسی تاثیر مصرف زیرزبانی پرل نیتروگلیسرین بر شدت درد ناشی از سنگ کلیه در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

رمضانی، نغمه

بررسی مقایسه ای دقت فشار سنج‌های خانگی با فشار خون مستقیم توسط کتتر فمورال در بیمارن مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گنجویان دزفول در سال ۱۳۹۷

معلم نیا، آرش

بررسی اثر ضد افسردگی کاربامازپین در موش سوری از طریق تأثیر مسیر NO/cGMP/KATP Channels

عجمان، مصطفی

بررسی ارتباط بین ناهنجاری های مادرزادی قلبی مشهود در اکوکاردیوگرافی با عوامل خطر مرتبط با بارداری در شهر دزفول در سال 1398

کردزنگنه، رؤیا

بررسی میزان مرگ و میر در دو روش درمانی ترمبولیتیک و آنژیوپلاستی اولیه در بیمارن مبتلا به سکته حاد قلبی در طی سال های 1394 الی 1395 در بیمارستان گنجویان دزفول

هوری، رحمن